sBlueBird ทีมงานสนับสนุน (Support) ของเราสามารถให้ข้อมูลนำเสนอความหลากหลายของการบริการอุปกรณ์ บาร์โค้ด เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ และ อาร์เอฟไอดี หลากหลายของอุปกรณ์บาร์โค้ดเป็นผลมาจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระดับไฮเอนด์ล่าสุด

sBlueBird ให้บริการปรึกษาปัญหาเครื่องอ่าน เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ บาร์โค้ดที่ทางบริษัทจำหน่ายและให้บริการการ site survey พื้นที่ที่จะใช้อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายไร้สาย WiFi  โดยทีมงานที่มีความชำนาญ เราพร้อมจะให้คำปรึกษาทุกอาการเสียของเครื่อง เช่น เปิดเครื่องไม่ติด, ไม่มีไฟเข้าเครื่อง, เปิดติดแล้วดับ, จอเป็นเส้น, จอมืด, จอขาว, จอมัว, จอแตก, ปริ้นแล้วไม่ชัด, ปริ้นแล้วกระดาษติด ฯลฯ เราเสนอราคาก่อนซ่อมทุกครั้ง รับประกันหลังการซ่อม ราคามาตรฐาน

Support ช่วยตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
Support ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้งานและปัญหาทางเทคนิค
Support ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคเชิงลึก และปัญหาที่ซับซ้อน