ราคาพิเศษสำหรับงานProject ทั้งองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน