Point Mobile จัดทำและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ออกแบบอุตสาหกรรม, พัฒนาฮาร์ดแวร์ – ซอฟต์แวร์ และการดูแลหลังการขายรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค โดยสิ่งที่ช่วยยืนยันคุณภาพของเราคือการได้รับการยอมรับจากทั่วโลก