7 สตาร์ทอัพไทยโชว์ล้ำในงาน CES 2020 พร้อมผลักดันรุ่นใหม่สู่ CES 2021

Admin/ กุมภาพันธ์ 5, 2020/ IT UPDATE/ 0 comments

บริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด ร่วมด้วย ดีป้า ธนาคารกรุงไทย จับมือสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง และหน่วยงานพันธมิตร ดันสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการเทครุ่นใหม่โชว์ศักยภาพด้านเทคโนโลยีภายใต้ Thailand Pavilion ในงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง CES 2021 ณ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

ณ บริเวณโถงหน้าห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ ธนาคารกรุงไทย, Gadget Accelerator หรือ GAX บริษัท โซเชียล แล็บ จํากัด, สํานักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง, ผนึกกําลังจัดงานแสดงผลงานของสตาร์ทอัพและกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ (Thailand Pavilion Alumni Experience Sharing and Demo Day) ของ 7 สตาร์ทอัพที่ได้ไปโชว์ในงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก หรือ CES 2020 ครั้งแรกของประเทศ และได้รับกระแสตอบรับที่ดีกลับมา พร้อมประกาศความพร้อมติดสปีดอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยหัวข้อเสวนา “อนาคตสตาร์ทอัพไทยสู่ตลาดโลก” เดินหน้าผลักดันนวัตกรรมไทยให้ตอบโจทย์ธุรกิจสู่เวทีโลก 

ยกทัพผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวที CES 

“ซี” ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซเชียลแล็บ จํากัด กล่าวว่า งาน CES 2020 ที่ผ่านมาแตกต่างจากปีก่อน ๆ เพราะเป็นปีแรกของประเทศไทยที่มีการจัดที่ศาลาไทย (Thailand Pavilion) ภายใต้แนวคิด Made in Thailand นํานวัตกรรม เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ที่สร้างสรรค์จากสตาร์ทอัพชั้นนําของไทยออกไปสู่เวทีโลก ย้ำให้เห็นว่าไทยก็สามารถผลิตนวัตกรรมได้ และเกิดขึ้นจริงแล้ว ปรากฎการณ์ครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของ Gadget Accelerator หรือ GAX เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากวงการ สื่อนักประดิษฐ์ ออกแบบ และผลิต ช่วยเตรียมความพร้อมและบ่มเพาะสตาร์ทอัพ รวมถึงผู้สนับสนุนจากทั้ง ภาครัฐ และเอกชน งานนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของสตาร์ทอัพไทยที่จะได้เรียนรู้ เข้าใจเทรนด์โลกเทคโนโลยีแห่ง อนาคต พัฒนาช่องทางขยายตลาด และสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรต่างประเทศ

ด้าน ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น DEPA กล่าวว่า ในฐานะ หน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ได้สร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมดิจิทัล ในรูปแบบเครือข่ายการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ สถาบันการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยระบบนิเวศน์นี้จะช่วยให้สตาร์ทอัพแข่งขันในตลาดโลกได้

ขณะที่คุณอารดา เฟื่องทอง ผู้อํานวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ เน้นว่า กรมฯ เดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทยให้เชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจ สู่ตลาดโลก ซึ่งผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจ Tech Startup สามารถขอรับการสนับสนุนทางการเงินได้ ทั้งนี้ กรมฯ จะส่งเสริมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายทางธุรกิจในต่างประเทศต่อไป

ดร.ธีรวัฒน์ อัศวโภคี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักงานนวัตกรรมข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อน ธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย กล่าวย้ำถึงเจตนารมณ์ของธนาคารที่พร้อมร่วมมือสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาทางการ เงินในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเฉพาะด้าน Fintech AI และเทคโนโลยีอื่นมาประยุกต์ใช้กับการดําเนินธุรกิจ เชิงพาณิชย์

7 สตาร์ทอัพได้รับผลตอบรับดีในเวที CES 2020

อวดโฉม 7 สตาร์ทอัพไทยโชว์ล้ำในงาน CES 2020 พร้อมผลักดันรุ่นใหม่สู่ CES 2021

“ศาลาไทยและสตาร์ทอัพทั้ง 7 รายได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนนามบัตรกับนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงได้รับการทาบทามให้ไปจัดแสดงผลงานเพิ่มอีกในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ดูไบ เวียดนาม และเยอรมนี เรียกได้ว่าการออกสู่ตลาดโลกในครั้งนี้ เป็นทั้ง inside out และ outside in ที่สามารถนําประสบการณ์และองค์ความรู้มาพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด ให้พร้อมต่อยอดเชิง พาณิชย์ในอนาคต” ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) กล่าว

โดยสตาร์ทอัพชั้นนำ 7 รายที่ได้รับการตอบรับอย่างดีประกอบด้วย

1. HG Robotics

อวดโฉม 7 สตาร์ทอัพไทยโชว์ล้ำในงาน CES 2020 พร้อมผลักดันรุ่นใหม่สู่ CES 2021

พัฒนาโดรนพ่นยาฆ่าแมลง ลดปัญหาสุขภาพของเกษตรกรที่ต้องสัมผัสสารเคมี ซึ่งได้รับความสนใจจากประเทศที่ทำการเกษตรอย่างมาก เนื่องจากตัวหุ่นโดรนนี้สามารถพ่นยาฆ่าแมลงด้วยความรวดเร็วได้ถึง 1 ไร่ ภายใน 2 นาที ที่นอกจากจะช่วยไม่ให้เกษตรกรต้องสัมผัสสารเคมีแล้ว ยังสามารถประหยัดเวลาได้

2. Obodroid Corperation

อวดโฉม 7 สตาร์ทอัพไทยโชว์ล้ำในงาน CES 2020 พร้อมผลักดันรุ่นใหม่สู่ CES 2021

พัฒนาหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยภายในบ้าน/อาคาร ทําหน้าที่เป็นรปภ. คอยตรวจจับ รายงานสถานการณ์ผิดปกติ และติดตามเป้าหมายเพื่อเก็บภาพส่งตรงไปถึงภาพวงจรปิดของเจ้าของสถานที่ ซึ่งจะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความปลอดภัยมากขึ้น และด้วยดีไซต์ที่ดูใหญ่สะดุดตานั้นยังได้รับความชื่นชมจากนานาชาติว่าเป็นหุ่นยนต์ที่น่าจะสร้างความตกใจให้ผู้บุกรุกจนต้องหนีไปได้อย่างแน่นอน 

3. Lumio 3D

อวดโฉม 7 สตาร์ทอัพไทยโชว์ล้ำในงาน CES 2020 พร้อมผลักดันรุ่นใหม่สู่ CES 2021

Tech Startup รายแรกและรายเดียวในประเทศที่ผลิตเครื่องสแกนสามมิติที่มีความละเอียดสูง สามารถสแกนได้ทั้งโลหะ พลาสติก หรือกระจก ซึ่งการจัดแสดงที่จะไปโชว์ในงาน CES 2020 คือการแสดงสแกนใบหน้าแบบชัดครบทุกองศา โดยจะเอาไว้ใช้ในเรื่องของการศัลยกรรม ซึ่งสามารถปรับใช้โปรแกรม แต่งรูปหน้าได้ทั้งจมูก ปาก โครงหน้า ให้ความละเอียดสูงเพื่อใช้เป็นต้นแบบให้คนทำศัลยกรรมเห็นภาพว่าหากทำแล้วจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร

4. Petaneer

อวดโฉม 7 สตาร์ทอัพไทยโชว์ล้ำในงาน CES 2020 พร้อมผลักดันรุ่นใหม่สู่ CES 2021

นวัตกรรมเพื่อสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์สําหรับสัตว์พิการที่สามารถปรับระดับได้ ทั้งการลุก นั่ง นอน ด้วยเทคโนโลยีเอไอ นอกจากนี้ยังมีเครื่องส่งสัญญาณรวมถึงกล้องจิ๋วภายในตัวที่สามารถบอกได้ว่าสุนัขของคุณเดินไปไหน หรือจะเป็นลู่วิ่งในน้ำควบคุมผ่านแท็บเล็ต โดยความคิดนี้เป็นการต่อยอดจากโรงพยาบาลสัตว์ที่อยากช่วยให้การทํากายภาพบําบัดของสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องง่าย ซึ่งได้รับ Feedback ที่ดีมากจากต่างชาติ

5. D-N-A-Coding: Health Startup

อวดโฉม 7 สตาร์ทอัพไทยโชว์ล้ำในงาน CES 2020 พร้อมผลักดันรุ่นใหม่สู่ CES 2021

นวัตกรรมตอบรับกระแสรักสุขภาพด้วยการตรวจสอบอาการแพ้อาหาร 800 ชนิดด้วยเส้นผม ไม่จําเป็นต้องเจาะเลือดให้เจ็บตัว

6. Panacura

อวดโฉม 7 สตาร์ทอัพไทยโชว์ล้ำในงาน CES 2020 พร้อมผลักดันรุ่นใหม่สู่ CES 2021

อีกหนึ่ง Health Startup ผู้พัฒนากระบวนการตรวจสอบไตเพื่อป้องกันโรคไตวายเฉียบพลันด้วย AKI Rapid Test Strip เพียงแค่ 2 ชั่วโมงก็รู้ผล แถมยังมีขนาดเล็กง่ายต่อการพกพา วิธีใช้คล้ายๆ กับการตรวจครรภ์ เพียงแค่ใช้ปัสสาวะก็สามารถบอกได้จากสีที่เปลี่ยนไปของ AKI Rapid Test Strip ว่ามีภาวะเป็นโรคไตหรือไม่

7. ZaneGrowth: บริษัทโซลูชั่นด้านสมาร์ทลีฟวิ่ง

อวดโฉม 7 สตาร์ทอัพไทยโชว์ล้ำในงาน CES 2020 พร้อมผลักดันรุ่นใหม่สู่ CES 2021

เสนอแพลตฟอร์ม Aiderycare นาฬิกาสําหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย ซึ่งตัวนาฬิกานี้จะสามารถบอกได้ว่า ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้ลุกขึ้นเดิน หรือเกิดอันตรายใดๆ จากการเปลี่ยนแปลงของชีพจร และจะส่งสัญญาณไปขึ้นที่ระบบ จากนั้นหน่วยแพทย์ก็จะสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันที นอกจากนี้แล้วยังมีระบบแอปพลิเคชันให้กับครอบครัวของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่สามารถเช็คอาการได้แบบเรียลไทม์ด้วย

โดยงาน CES 2021 จะมีขึ้นในวันที่ 6-9 มกราคม 2564 ที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา สตาร์ทอัพและ ผู้ประกอบการเทคหน้าใหม่ที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ทั้งที่เคยได้รับรางวัลหรือตกรอบ จากเวทีอื่น หากมีความพร้อม ฝันออกสู่ตลาดโลก เครือข่าย GAX ยินดีที่จะส่งเสริมธุรกิจให้เติบโต ขยาย Scale และต่อยอดไปสู่ระดับนานาชาติ สําหรับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นที่มีเป้ําหมายผลักดันนวัตกรรมไทยสู่ เวทีโลก GAX ขอต้อนรับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา สามารถจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.sociallab.co.th/gax

Share this Post

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*
*