DTAC ผนึก CAT ,TOT ลุยทดสอบ 5G อย่างยั่งยืนพร้อมหาแนวทางธุรกิจ

Admin/ เมษายน 2, 2019/ IT UPDATE, MOBILE UPDATE/ 0 comments

เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ คงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเจ้าเทคโนโลยีโครงข่ายความเร็วสูง 5G กันมาบ้างไม่มากก็น้อย และเมื่อได้ยินทุกครั้งก็อาจจะเกิดคำถามว่า “แล้วเทคโนโลยี 5G ที่ว่านี้ เป็นยัไงบ้าง และพร้อมใช้เมื่อไร”  

ดีแทคผนึก ทีโอที CAT ลุยทดสอบ 5G อย่างยั่งยืนพร้อมหาแนวทางธุรกิจ

หลังจากที่ไปร่วมงาน “ดีแทคผนึก ทีโอที CAT ลุยทดสอบ 5G อย่างยั่งยืนพร้อมหาแนวทางธุรกิจ” แล้วก็รู้เลยว่า เทคโนโลยี 5G อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับเหล่าเกษตรกรไทย นั่นก็เพราะมันสามารถนำมาใช้กับการทำเกษตรได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าใช้ 1 คนเดินรดน้ำต้นไม้ 1 ไร่ ต้องใช้เวลา 2 ชั่วโมง แต่กลับกัน ถ้าใช้ 1 คน ควบคุมโดรนผ่าน 5G จะใช้น้อยกว่าเป็นเท่าตัว และช่วยประหยัดต้นทุนด้วย เป็นต้น นี่คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากเทคโนโลยี 5G ถูกนำมาใช้จริง 

ดีแทคผนึก ทีโอที CAT ลุยทดสอบ 5G อย่างยั่งยืนพร้อมหาแนวทางธุรกิจ

มาถึงคำถามที่หลายคนสงสัย “แล้วเทคโนโลยี 5G ที่ว่านี้ เป็นยัไงบ้าง และพร้อมใช้เมื่อไร” คำตอบคือ ยังระบุเวลาที่ชัดเจนไม่ได้ เพราะ 5G ใช้เงินลงทุนสูง และความต้องการของตลาดยังไม่มากพอที่จะทุ่มเงินลงไป แต่ถ้าเมื่อไรที่ตลาดมีความต้องการมากขึ้น 5G จะก้าวเข้ามาในชีวิตเราอย่างง่ายดาย (คล้ายกับตอนที่เปลี่ยน 3G เป็น 4G เพราะตลาดต้องการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์มากขึ้น)

ดีแทคผนึก ทีโอที CAT ลุยทดสอบ 5G อย่างยั่งยืนพร้อมหาแนวทางธุรกิจ

และแม้ว่าความต้องการของตลาดยังไม่มากพอ แต่ทางค่ายโอเปอเรเตอร์ใหญ่อย่าง ดีแทคยังคงมุ่งมันในการพัฒนาเทคโนโลยี 5G เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งล่าสุดดีแทคก็ได้มาจับมือร่วมกับ CAT ทีโอที ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการเปิดทดสอบใช้เทคโนโลยี 5G จริง (Use case) ในการทำการเกษตรแบบเรียลไทม์ครั้งแรกเพื่อเกษตรกรไทยในพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ EEC ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา โดยดีแทคได้รับอุปกรณ์จากอีริคสัน หัวเว่ย และโนเกีย พร้อมแนะภาครัฐควรจัดทำแผนจัดสรรคลื่นความถี่ทั้งย่านสูง-กลาง-ต่ำ และระบุช่วงเวลาจัดสรรชัดเจน และแผนปรับปรุงคลื่นความถี่ (Spectrum Refarming) เพื่อพัฒนาสู่ 5G อย่างยั่งยืน และหาความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ

ดีแทคผนึก ทีโอที CAT ลุยทดสอบ 5G อย่างยั่งยืนพร้อมหาแนวทางธุรกิจ

นอกจากนั้นแล้ว นางอเล็กซานดรา จากดีแทค ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “คลื่นความถี่คือสิ่งสำคัญยิ่งในการปูพื้นฐานสู่ 5G เพราะการใช้งานและการทดสอบบริการ (Use case) ต่างๆ จะทำให้พิสูจน์ถึงความต้องการใช้คลื่นความถี่ที่กว้างและ 5G ต้องการใช้ทั้งคลื่นย่านความถี่สูง-กลาง-ต่ำ ดังนั้น จึงตอกย้ำว่าประเทศไทยควรทำแผนจัดสรรคลื่นความถี่ (Spectrum roadmap) ก่อนการจัดสรรคลื่นครั้งต่อไป รวมทั้งรูปแบบการจัดสรรคลื่นความถี่ในปัจจุบัน การออกแบบการประมูลที่ดีจะทำให้กำหนดราคาคลื่นความถี่ที่ยุติธรรมในการทำตลาด และป้องกันราคาประมูลที่สูงเกินจริง”

ดีแทคผนึก ทีโอที CAT ลุยทดสอบ 5G อย่างยั่งยืนพร้อมหาแนวทางธุรกิจ

ทางดีแทคเชื่อว่ารากฐานที่สำคัญของการพัฒนาสู่ 5G จะต้องมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งก่อนที่จะพัฒนาสู่เทคโนโลยี 5G และนำมาเปิดให้บริการแก่สาธารณะได้ โดยต้องให้ความสำคัญ ดังนี้

  1. แผนจัดสรรคลื่นความถี่ (Spectrum Roadmap) ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการกำหนดแผนและการนำคลื่นย่านความถี่ต่างๆ ที่ชัดเจนมาใช้งาน เพราะการจะให้บริการ 5Gได้นั้นต้องมีคลื่นความถี่ที่เพียงพออย่างน้อย 100 MHz ต่อราย และจะต้องมีการกำหนดราคามูลค่าคลื่นความถี่ที่เหมาะสมและยืดหยุ่นในการลงทุน
  2. ภาครัฐต้องสนับสนุนแนวทางกำกับดูแลในการขยายโครงข่าย 5G ในเรื่องการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infrastructure Sharing) หรือจัดทำหน่วยงานกลางรับผิดชอบในรูปแบบ Infrastructure Company โดยจะต้องสนับสนุนให้ใช้ภาคเอกชนลงทุนได้มีประสิทธิภาพสูงสุดและขยายโครงข่ายได้รวดเร็ว ซึ่งดีแทคพร้อมที่จะประสานงานและสนับสนุนภาครัฐทุกหน่วยงาน
  3. ความร่วมมือคือหลักการสำคัญที่จะพัฒนา 5G รวมทั้งการทดลองและทดสอบจะต้องร่วมประสานกันระหว่างภาครัฐและอุตสาหกรรม และการที่ภาครัฐจะต้องเข้ามาร่วมส่งเสริมการใช้ 5G ให้ขยายออกไป และรวมถึงการเริ่มต้องสมาร์ทซิตี้ และการใช้ 5G สำหรับสาธารณะ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้น และสามารถพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน 
ดีแทคผนึก ทีโอที CAT ลุยทดสอบ 5G อย่างยั่งยืนพร้อมหาแนวทางธุรกิจ

และสำหรับความร่วมมือในการทดสอบ 5G ระหว่าง 3 องค์กร คือ ดีแทค ทีโอที และ CAT ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในส่วนของ 1. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource sharing) ทั้งอุปกรณ์โครงข่ายและคลื่นความถี่ต่างๆ 2.การนำความรู้มาร่วมกัน (Knowledge sharing) โดยการนำความรู้ความเชี่ยวชาญโทรคมนาคมของแต่ละฝ่ายมาแบ่งปันและต่อยอดการทดสอบร่วมกัน และ 3. การแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน (Experience sharing) ทำให้แต่ละฝ่ายไม่ต้องเริ่มต้นใหม่แต่สามารถนำประสบการณ์ที่ได้มารวมกันเพื่อพัฒนาไปข้างหน้า รวมถึงศึกษาถึงข้อจำกัดและอุปสรรคทั้งในด้านเทคโนโลยีและระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ 

ดีแทคผนึก ทีโอที CAT ลุยทดสอบ 5G อย่างยั่งยืนพร้อมหาแนวทางธุรกิจ

จากการไปร่วมงานในครั้งนี้ทำให้ รู้เลยว่า 5G กำลังใกล้ตัวเราเข้ามาเรื่อยๆ แม้ว่าตอนนี้ผู้บริโภคอย่างเราจะยังไม่ได้ต้องการอินเทอร์เน็ต 5G ที่เร็วขนาดนั้น แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งต้องการ 5G เมื่อไรเชื่อว่าผู้ให้บริการจะมีให้พร้อมแน่นอน 

Share this Post

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*
*